วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดอาคารร่วมใจ(ครบรอบก่อตั้ง 52ปี)