โรงเรียนบ้านดอนยู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย นายปริญญา  ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยู ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพิธีไหว้ครูนั้นถือเป็นพิธีการที่ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต