โรงเรียบ้านดอนยู นำโดย นายปริญญา  ประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.วันชัย  บุญทอง รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศึกษานิเทศประจำกลุ่มอำเภอนาเยีย