กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก/เคลือบหลุมร่องฟัน นักเรียนชั้น อ.1-ป.6 ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ เมื่อ 24 มิถุนายน 2562