ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน/เพื่อเลื่อน/ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.๒๕๖5

Attachments:
Download this file (01.pdf)เพื่อรับย้าย 38ค[เพื่อรับย้าย 38ค]422 kB
Download this file (02.pdf)เพื่อคัดเลือก 38ค[เพื่อคัดเลือก 38ค]169 kB
Download this file (03.pdf)เพื่อรับโอน 38ค[เพื่อรับโอน 38ค]260 kB